DHKT

SINH VIÊN THÀNH TÍCH TỐT HKI NĂM HỌC 2019 – 2020 KHOA KẾ TOÁN – NGÀNH KẾ TOÁN

Bên cnh vic tham gia sôi ni các hot động ngoi khóa thì Kế Toán còn được biết đến là mt trong nhng khoa đứng đầu v thành tích hc tp và rèn luyn.

Trải qua chuỗi hoạt động ngoại khóa và một kì học tập vất vả, bây giờ đã đến lúc các bạn gặt hái thành công với những thành tích như mong đợi. Học bổng học tập chính là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng ấy của các bạn, với giá trị suất học bổng toàn phần là 8.500.000 đồng và bán phần là 4.250.000 đồng.

Dưới đây là những gương mặt sáng giá, có thành tích tốt nhất trong HKI năm học vừa qua:


Hoàng Thị Thanh Thanh - Lớp 45K06.1 


Hoàng Thị Mỹ Hạnh -  Lơp 44K06.3


Trương Thị Kim Thanh - Lớp 42K06.2-CLC


Từ Thị Việt Linh - Lớp 43K06.1