DHKT

TỔNG HỢP CÂU HỎI CỦA ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN (ĐVTN) TẠI CHƯƠNG TRÌNH ĐỐI THOẠI TRỰC TUYẾN GIỮA BÍ THƯ THỨ NHẤT TRUNG ƯƠNG ĐOÀN VỚI ĐVTN NĂM 2020

Tổng hợp câu hỏi của Đoàn viên thanh niên (ĐVTN) tại Chương trình đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với ĐVTN năm 2020

1. Thông tin chương trình:
  • Chủ đề: “Khát vọng Thanh niên Việt Nam”
  • Thời gian: 8h30 - 11h ngày 25/3/2020
  • Địa điểm: Hội trường 26/3, trụ sở cơ quan Trung ương Đoàn, số 62 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
2. Đưa ra câu hỏi, kiến nghị, đề xuất của ĐVTN liên quan đến chủ đề "Khát vọng Thanh niên Việt Nam"

Tại link: https://bit.ly/2xFAdHS

- Thời hạn đóng link: 15H00 NGÀY 18/03/2020.

3. Chi tiết xem tại link: https://bit.ly/38WqIRx
Trân trọng.