DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Giới thiệu chung

Nghiên cứu khoa học là một trong những nhiệm vụ và mục tiêu quan trọng mà Khoa Marketing luôn hướng đến trong suốt quá trình hình thành và phát triển. Song song với việc giảng dạy , Khoa Marketing luôn theo đuổi thực hiện các mục tiêu cơ bản : Tăng cường năng lực nghiên cứu cho giảng viên, hướng đến các chuẩn học thuật quốc tế, qua đó tăng được cả về lượng và chất của các công bố trên các tạp chí trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, thúc đẩy các nghiên cứu khoa học có tính ứng dụng cao, phục vụ cho việc tham vấn các chính sách Marketing trong môi trường truyền thống và môi trường kỹ thuật số của các doanh nghiệp địa phương cũng được khoa Marketing đề cao. 

Một số các kết quả hoạt động khoa học của Khoa :

1. Công trình nghiên cứu khoa học

2. Hội thảo, hội nghị khoa học