DHKT

Khoa Marketing

Giới thiệu

Đào tạo

Khoa học

Hợp tác

Sinh viên

Tin tức - Sự kiệnThông báoLiên hệHội thảo khoa học

Tài nguyên

Thư ngỏ : Hợp tác tuyển dụng thực tập sinh

[THƯ NGỎ] HỢP TÁC TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH MARKETING 2019 🤝🤝🤝

Thời gian đăng ký hợp tác tuyển dụng đến hết ngày 29/11/2019
Đường dẫn đăng ký tuyển dụng: https://forms.gle/hFWkH3uTMcLtSF3EA

Nhằm trang bị cho sinh viên những kỹ năng và kiến thức phù hợp để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cộng đồng Doanh nghiệp, Khoa Marketing đã thiết kế và thực hiện Chương trình thực tập sinh trong những năm qua. Đây là cơ hội để sinh viên được trải nghiệm công việc thực tế tại Doanh nghiệp như một nhân viên thực thụ. Sinh viên phải học hỏi và nỗ lực đáp ứng những yêu cầu công việc từ phía Doanh nghiệp. Kết quả làm việc của sinh viên tại Doanh nghiệp là cơ sở để đánh giá quá trình thực tập. Với chương trình thực tập sinh này, Khoa Marketing hy vọng tạo ra cơ hội cho các Doanh nghiệp trong việc sử dụng hiệu quả đội ngũ thực tập sinh và phát triển nguồn nhân lực.

Những lợi ích mà Doanh nghiệp có được từ chương trình:

🌿 Tiếp cận được nguồn ứng viên tiềm năng của Khoa Marketing.
🌿 Sử dụng thực tập sinh như những nhân viên thực thụ trong 4 tháng từ tháng 12/2019 đến tháng 4/2020.
🌿 Có sự cam kết từ phía Khoa Marketing trong việc hỗ trợ những yêu cầu đặc biệt của Quý doanh nghiệp.

💫🎉 Khoa Marketing rất mong nhận được sự hỗ trợ từ phía Quý doanh nghiệp trong việc tuyển dụng thực tập sinh, hướng dẫn và tạo điều kiện cho những sinh viên có năng lực được trải nghiệm thực tế và đóng góp sức mình vào sự thành công của doanh nghiệp.

------
Marketing Internship Team

📮Email: khoamarketing@due.edu.vn
📞Điện thoại: 02363525358 hoặc 0236352535