DHKT

Khoa Marketing

 • Hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp hướng thực tiễn 2018-2019

  QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ

  Sinh viên sẽ được đánh giá bởi đơn vị thực tập và Khoa, theo các hướng như sau:

  1. Đơn vị thực tập – 10%:

  - Người hướng dẫn tại đơn vị thực tập sẽ liên tục giữ liên lạc với Khoa. Mọi ý kiến đánh giá sẽ ảnh hưởng đến điểm cuối cùng của sinh viên.

  - Người hướng dẫn tại đơn vị thực tập sẽ điền một mẫu đánh giá cuối kì thực tập. Điểm của Đơn vị thực tập sẽ quyết định 10% tổng điểm thực tập cuối kỳ của sinh viên.

  Trong trường hợp điểm đánh giá của ĐVTT về sinh viên dưới 4 điểm (trên thang 10 điểm) thì sinh viên sẽ bị trượt thực tập tốt nghiệp.

  2. Giáo viên hướng dẫn – 20%

  3. Hội đồng chấm luận văn – 70%

  QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

  Tổng thời gian thực tập tại đơn vị là 15 tuần:

  Sinh viên phải hoàn thành thời gian thực tập 15 tuần từ ngày 31/12/2018 đến 28/4/2019, mỗi tuần ít nhất là 20 giờ trong thời gian 12 tuần và 3 tuần hoàn thành luận văn tại một đơn vị kinh doanh, cơ quan công quyền hoặc các tổ chức phi lợi nhuận ở vị trí phù hợp với ngành học.

  Sau đây là bảng liệt kê các công việc cần thực hiện cùng với các thời hạn hoàn thành cho sinh viên:

  THỜI GIAN

  NỘI DUNG CÔNG VIỆC

   

  Tuần 1

  Từ 31/12/2018

  đến 6/1/2019

  - Chọn đơn vị thực tập và vị trí thực tập

  - Lưu ý:

  o Chọn vị trí thực tập phù hợp với ngành đào tạo

  o Chọn vị trí và đơn vị thực tập sao cho có thể có được trải

  nghiệm làm việc thực tế nhiều nhất, đồng thời đáp ứng được

  mục tiêu thực tập của cá nhân.

  Tuần 2&3

  Từ 7/1 đến

  20/1

  - Lập mục tiêu cá nhân trong dài hạn và ngắn hạn

  - Rà soát lại sự phù hợp của đơn vị, vị trí thực tập với mục tiêu cá nhân

  - Làm quen, tìm hiểu về đơn vị thực tập và vị trí thực tập

  - Phác thảo Kế hoạch thực tập cá nhân, kế hoạch hành động và tiêu

  chuẩn đánh giá (Thông qua giáo viên hướng dẫn và người hướng dẫn

  tại đơn vị thực tập)

  Tuần 4

  Từ 21/1 đến

  27/1

  - Hoàn thiện và nộp các tài liệu sau cho GVHD:

  o Bản cam kết thực tập có chứng nhận của đơn vị thực tập

  o Kế hoạch thực tập cá nhân có chứng nhận của đơn vị thực tập

  o Bản mô tả công việc tại vị trí thực tập có chứng nhận của đơn

  vị

  28/1 đến

  10/2

  NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

  Tuần 5,6,7

  11/2 đến 3/3

  - Thực hiện kế hoạch thực tập đã xây dựng và các yêu cầu khác của

  đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn

  - Báo cáo chuyên đề số 1: phân tích thực trạng công ty và xác định vấn

  đề nghiên cứu

  Tuần 8,9,10

  Từ 4/3 đến

  24/3

  - Thực hiện kế hoạch thực tập đã xây dựng và các yêu cầu khác của

  đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn

  - Báo cáo chuyên đề số 2: tổng hợp cơ sở lý thuyết phù hợp để phân

  tích và nhận định nguyên nhân, tìm căn cứ đề xuất giải pháp cho đợn

  vị

  Tuần 11,12

  Từ 25/3 đến

  7/4

  - Thực hiện kế hoạch thực tập đã xây dựng và các yêu cầu khác của

  đơn vị thực tập và giáo viên hướng dẫn

  - Báo cáo chuyên đề số 3: Hoàn thiện giải pháp đề xuất cho đơn vị

  Tuần 13,14

  Từ 8/4 đến

  20/4

  Hoàn thành luận văn – đảm bảo tiếng Anh chuẩn cho luận văn

  Tuần thứ 15

  Từ 21/4 đến

  28/4

  - Nộp toàn bộ các tài liệu thực tiễn và Luận văn về Khoa trước ngày

  25/4

  - Hội đồng khoa chấm luận văn


  Sinh viên xem thêm về hướng dẫn khoá luận và hệ thống các biểu mẫu tại đây :

  HƯỚNG DẪN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HƯỚNG THỰC TIỄN.pdfporno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd