DHKT

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO QUỐC GIA VỀ KẾ TOÁN - KIỂM TOÁN NĂM 2021

Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia về Kế toán - Kiểm toán năm 2021 -  VIETNAM CONFERENCE ON ACCOUNTING & AUDITING (VCAA 2021)

Chủ đề: “Đẩy mạnh hội nhập quốc tế trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam”

Kính gửi: Các nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu viên

Trước sự hội nhập quốc tế sâu rộng của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là sự đa dạng trong hoạt động kinh doanh trên phạm vi toàn cầu, thương mại điện tử cùng với những rủi ro ngày càng gia tăng, nhằm hướng tới mục tiêu giúp các doanh nghiệp phát triển bền vững, việc đào tạo, nghiên cứu và hành nghề kế toán và kiểm toán cần có sự điều chỉnh và đổi mới theo hướng hiện đại. Các vấn đề cần được quan tâm đổi mới đó là: cập nhật chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, nghiên cứu thay đổi phương thức đào tạo và đánh giá học phần, tăng cường sự phối kết hợp giữa các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức hành nghề kế toán, kiểm toán, các hiệp hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp và cơ quan ban hành chế độ kế toán, kiểm toán ở nước ta.


Ngoài ra, cùng với sự phát triển của nền kinh tế tại Việt Nam, nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn và định giá doanh nghiệp ngày càng gia tăng. Do vậy, việc hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam đang đối diện trước những vấn đề mới phát sinh cần hoàn thiện như: tiêu chuẩn, kĩ năng của người hành nghề, chứng chỉ hành nghề, số lượng và chất lượng dịch vụ cung cấp, ...
1.  MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO
Hội thảo này được tổ chức nhằm mở ra diễn đàn để chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cũng như quan điểm trong việc đổi mới đào tạo, nghiên cứu, hành nghề kế toán, kiểm toán tại các cơ sở đào tạo ở Việt Nam theo hướng cập nhật và hội nhập kiến thức; kết hợp đào tạo hàn lâm và đào tạo chứng chỉ nghề nghiệp; sự hội tụ của kế toán, kiểm toán Việt Nam với chuẩn mực quốc tế; phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán,....
Hội thảo cũng là dịp để các nhà nghiên cứu, giảng viên, nghiên cứu sinh và đơn vị thực tiễn gặp gỡ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ quan điểm và kết quả nghiên cứu về phát triển kế toán, kiểm toán trong thời gian tới.
2. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO
Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học viết bài và tham dự Hội thảo. Các bài viết cho Hội thảo tập trung (nhưng không giới hạn) vào các nội dung  sau:
- Thách thức đối với đào tạo, nghiên cứu và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay;
- Mối quan hệ/sự phối hợp giữa các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và trong nước với cơ sở giáo dục đại học trong phát triển đào tạo, nghiên cứu kế toán, kiểm toán;
- Mối quan hệ/sự phối hợp giữa các hiệp hội nghề nghiệp quốc tế và trong nước với cơ sở giáo dục đại học trong việc xây dựng, phát triển và hoàn thiện chương trình đào tạo kế toán, kiểm toán;
- Mối quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp trong xây dựng, ban hành luật, chuẩn mực và chính sách kế toán, kiểm toán;
- Ảnh hưởng của các công bố quốc tế đến đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam;
- Ảnh hưởng của tiến bộ khoa học công nghệ (trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, dữ liệu lớn, ...) tới nghiên cứu, đào tạo, hành nghề kế toán và kiểm toán ở Việt Nam;
- Đo lường, ghi nhận và trình bày đối tượng kế toán theo chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế;
- Kiểm toán thông tin trên báo cáo phát triển bền vững và báo cáo tích hợp ở Việt Nam;
- Kiểm toán các thông tin phi tài chính ở Việt Nam;
- Kiểm toán liên tục;
- Hệ thống báo cáo doanh nghiệp nhằm tăng cường công bố thông tin đáp ứng yêu cầu của thị trường toàn cầu;
- Các tiêu chuẩn, kĩ năng cần trang bị của người làm công tác kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập;
- Cơ hội nghề nghiệp tương lai đối với các chuyên gia trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán ở Việt Nam;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập;
- Nâng cao chất lượng nhân lực hành nghề kế toán, kiểm toán trong bối cảnh hội nhập;
- Các chủ đề khác liên quan đến kế toán quản trị, phân tích tài chính, kiểm  toán, kế toán thuế, v.v.
3. ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
- Đơn vị chủ trì: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
- Đơn vị đồng tổ chức: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng; Học viện Tài chính; Trường Đại học Thương mại; Trường Đại học Ngoại thương; Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội; Trường Đại học Quy Nhơn; Trường Đại học Công  nghệ TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; Đại  học Duy Tân; Đại học Nha Trang; Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh; Học viện Nông nghiệp  Việt Nam; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội; Trường Đại học Lao động Xã hội; Trường Đại học Công đoàn; Viện Kế toán công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW); Hiệp hội Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (VAA); Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA), CPA Australia, Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA).
- Thời gian: Ngày 23 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Số 207 đường Giải Phóng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
4. THỂ LỆ BÀI THAM GIA HỘI THẢO
4.1. Ngôn ngữ, quy định hình thức bài viết gửi bài Hội thảo:
- Ngôn ngữ: Tiếng Việt.
- Quy định hình thức bài viết đăng kỷ yếu hội thảo quốc gia: 3.000 đến 6.000 từ (bao gồm tài liệu tham khảo và phụ lục), trình bày trên khổ giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, canh lề 2,5 cm (1 inch); cách trích dẫn tài liệu theo chuẩn APA 6th .
- Bố cục bài viết:
+ Tiêu đề bài viết (tiếng Việt và tiếng Anh).
+ Họ tên tác giả, học hàm, học vị; đơn vị công tác, email, số điện thoại.
+ Tóm tắt (tiếng Việt và tiếng Anh): từ 150 - 250 từ.
+ Từ khóa (tiếng Việt và tiếng Anh): 3 - 5 từ.
+ Nội dung bài viết: Tùy theo dạng nghiên cứu mà nội dung bài viết có kết cấu khác nhau. Một cách chung nhất, bài viết cần có các nội dung sau: (1) Đặt vấn đề/Giới thiệu; (2) Cơ sở lý thuyết/Tổng quan tài liệu; (3) Phương pháp nghiên cứu; (4) Kết quả/phân tích; (5) Kết luận.
4.2. Thời hạn nhận bài viết: Trước ngày 23/9/2021
4.3. Địa chỉ gửi bài:
Tác giả gửi bài viết qua email: vcaa2021@gmail.com. Bài viết được chấp nhận sẽ được mời tham gia báo cáo trực tiếp tại Hội thảo, đồng thời được tiến hành biên tập đăng trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia có giấy phép xuất bản và mã số ISBN.
5. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
PGS.TS. Nguyễn Hữu Ánh, Ban tổ chức Hội thảo, điện thoại: 0906.163.535
PGS.TS. Đinh Thế Hùng, Ban tổ chức Hội thảo, Điện thoại: 0904.129.658
ThS. Doãn Thuỳ Dương, Thư ký Hội thảo, điện thoại: 0962.539.724
BTC Hội thảo trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa học tham dự và viết bài cho Hội thảo.
Trân trọng./.