• Đối tượng tuyển sinh Chương trình Đào tạo quốc tế

     Thí sinh đã tốt nghiệp THPT đáp ứng điều kiện:
    + Có điểm thi THPT 2 môn bất kỳ đạt từ 12 điểm trở lên HOẶC điểm trung bình học tập năm lớp 12 là 6.0 trở lên. 
    + Có chứng chỉ tiếng Anh IETLS từ 5.5 trở lên