• Văn bằng và chuyên ngành đào tạo

  Hoàn tất Chương trình Cử nhân quốc tế, người học sẽ được Đại học Cardiff Metropolitan cấp bằng:
        - Cử nhân Kế toán: BA (Hons) Accounting
        - Cử nhân Kinh doanh quốc tế: BA (Hons) International Business Management
        - Cử nhân Quản trị Marketing: BA (Hons) Marketing Management
        - Cử nhân Quản trị Kinh doanh (gồm các chuyên ngành: Quản trị kinh doanh tổng quát; Tài chính; Marketing; Kinh doanh quốc tế): BA (Hons) Business & Management Studies (Generic, Finance, Marketing, International Business Management).

  Các thí sinh chưa đủ điều kiện ngoại ngữ để được vào học Chương trình cử nhân quốc tế sẽ được chấp nhận vào học Chương trình dự bị Cử nhân quốc tế trong vòng từ 1-2 học kỳ để bồi dưỡng năng lực tiếng Anh đạt mức tương đương IELTS 5.5. Khi đã đạt điều kiện này, thí sinh sẽ được chính thức nhận vào học Chương trình Cử nhân quốc tế.