DHKT

TS. Nguyễn Ngọc Anh

12/04/2015

TS. Nguyễn Ngọc Anh 
                 

Học vị:               Tiến sĩ

Chức danh:       Giảng viên chính

Chức vụ:            Trưởng khoa Ngân hàng

Ngoại ngữ:        Tiếng Anh

Lý lịch khoa học (CV): vui lòng xem tại đây

 

Đôi nét về bản thân

TS. Nguyễn Ngọc Anh làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ năm 1994 và hiện nay đang giữ chức vụ Trưởng khoa Ngân hàng. Trong thời gian công tác tại trường, TS. Nguyễn Ngọc Anh đã thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo khoa học và các tạp chí khoa học như: Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Khoa học Kinh tế, Tạp chí Khoa học thương mại, Tạp chí Khoa học và Công nghệ.

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm

1. Ngân hàng.

2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào miền Trung và Tây Nguyên.

Liên hệ:

Email: anhnn@due.edu.vn

            Văn phòng: tại đây