DHKT

ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh

ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh

 

Giảng viên khoa Ngân hàng

Học vị:            Thạc sĩ (University of Technology Sydney, Australia)

Chức danh:    Giảng viên

Chức vụ:         Phó Trưởng Khoa Ngân hàng

Ngoại ngữ:     Tiếng Anh

Lý lịch khoa học (CV): xem chi tiết tại đây

 

Đôi nét về bản thân

ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh tốt nghiệp thạc sĩ ngành Tài chính tại University of Technology Sydney (Australia) và làm việc tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng từ năm 2001 đến nay. ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh tham gia nghiên cứu và giảng dạy các học phần: Tài chính - Tiền tệ, Quản trị ngân hàng nâng cao, Công cụ tài chính phái sinh. Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đã tham gia thực hiện một số đề tài nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu tại các hội thảo khoa học và trên các tạp chí khoa học chuyên ngành như: Hội thảo khoa học "Ngân hàng Việt Nam: bối cảnh và triển vọng", Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Thông tin khoa học Ngân hàng, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, International Conference for Young Researchers in Economics and Business (ICYREB 2017). 

Hiện nay, ThS. Võ Hoàng Diễm Trinh đang đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa Ngân hàng, Trường ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm

Tài chính - Ngân hàng.

Liên hệ: 

Văn phòng khoa Ngân hàng: liên hệ tại đây.

Di động:  (+84) 905 222 383

Email:     trinhdiem79@gmail.com; trinhvhd@due.edu.vn

Địa chỉ nhà riêng:   44 Lưu Trọng Lư, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng