DHKT

Khoa Lý Luận Chính Trị _v2

Giới thiệu-Tổ chức

Thông tin-Thông báo

Đào tạo

Nghiên cứu khoa học

Hướng nghiệp - Việc làm

Sinh viên

Liên hệ

THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC: CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ VÀ CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH CÔNG

Vào lúc 19h, tối nay, ngày 14/09/2021, 02 Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ Đại học: Chuyên ngành Kinh tế chính trị và Chuyên ngành Hành chính công đã được tổ chức trên nền tảng Zoom Meeting 
Tham dự Chương trình thẩm định có sự hiện diện của Quý vị Đại biểu:
- Về phía Đại diện Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, có:
+ PGS.TS. Đoàn Ngọc Phi Anh – Trưởng phòng Đào tạo
+ TS. Đoàn Thị Liên Hương – Phó Trưởng phòng Đào tạo
- Về phía Hội đồng thẩm định, có:
+ PGS.TS. Lê Hữu Ái – Nguyên Trưởng khoa Lý luận chính trị, Trường ĐH Kinh tế, Chủ tịch Hội đồng
+ TS. Lê Văn Phục – Giảng viên Học viện chính trị khu vực III, Phản biện 1
+ TS. Nguyễn Văn Quế - Giảng viên Trường Đại học Kỹ thuật Y - Dược Đà Nẵng, Phản biện 2
+ ThS. Nguyễn Văn Chung - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Ủy viên
+ ThS. Trịnh Ngọc Linh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phường An Hải Đông, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng, Thư ký
- Về phía Khoa Lý luận chính trị, có:
+ PGS.TS. Ngô Văn Hà – Trưởng khoa Lý luận chính trị
+ TS. Trịnh Sơn Hoan – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị
+ TS. Nguyễn Lê Thu Hiền – Phó Trưởng khoa Lý luận chính trị
Cùng các Thầy, Cô trong Tổ soạn thảo Chương trình.
Trong thời gian làm việc, Hội đồng đã được nghe Đại diện Tổ soạn thảo trình bày Báo cáo tóm tắt các nội dung chính của Chương trình Đào tạo 02 chuyên ngành: Kinh tế chính trị và Hành chính công. Đánh giá, nhìn nhận dưới góc độ chuyên môn và thực tiễn, Hội đồng đã phân tích những ưu thế của Chương trình Đào tạo và đưa ra một số góp ý để hoàn thiện Chương trình.

Sau 03 giờ làm việc khoa học, nghiêm túc, Hội đồng đã Đánh giá cao và bỏ phiếu kín thông qua cả 02 Chương trình Đào tạo trình độ Đại học: Chuyên ngành Kinh tế chính trị và Chuyên ngành Hành chính công thuộc Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Đây là một phần minh chứng cho những nổ lực nghiên cứu, giảng dạy của Giảng viên và uy tín đào tạo chuyên ngành của Khoa Lý luận chính trị trong thời gian qua. Đồng thời, là cơ sở để Khoa Lý luận chính trị hoàn thiện Chương trình Đào tạo phù hợp với yêu cầu thực tiễn, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực và cả nước.