DHKT

KPMG INTERNSHIP RECRUITMENT PROGRAM 2023 - COME AS YOU ARE !

03/08/2022
Chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh của KPMG cuối cùng đã trở lại!
KPMG đang tìm kiếm những sinh viên đam mê và tận tâm, những người không bao giờ lùi bước trước bất cứ thử thách nào và luôn mong muốn sự thành công.
Bất kể lĩnh vực nào mà bạn lựa chọn – trong Kiểm toán, Tư vấn, Kinh doanh, Thuế & Luật pháp – bạn sẽ được đắm chìm trong một môi trường thúc đẩy tư duy và chuyên nghiệp. Nơi mà những ý tưởng của bạn luôn được chào đón và công nhận. Nơi mà những đóng góp của bạn được trân trọng và tạo ra sự khác biệt cho những đồng nghiệp, khách hàng và cộng động của chúng tôi. Nơi mà bạn sẽ có thể xây dựng con đường để hoàn thiện chính mình và phá vỡ giới hạn.
👫Điều kiện tuyển dụng:
- Sinh viên năm cuối.
- Đam mê, ham học hỏi, sáng tạo và tận tâm
- ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY: http://recruiting.kpmg.com.vn
⏰Nộp đơn trực tuyến: Nhận đơn tới ngày 28 tháng 8 năm 2022. Bạn sẽ được tạo điều kiện để thi tuyển sớm nếu bạn nộp sớm.
Nếu bạn đang tìm kiếm một công việc thực tập thách thức nhưng giá trị, KPMG là đích đến của bạn. Hãy đăng ký chương trình Tuyển dụng Thực tập sinh KPMG ngay bây giờ!
-----------------------------------------------------------------------------
Để biết thêm thông tin về KPMG, vui lòng nhấn vào link này: https://home.kpmg/vn/en/home/careers.html
Để xem bài viết gốc, vui lòng nhấn vào link này: https://www.facebook.com/.../a.250528781.../5652626538090302
============================================
The KPMG's internship program has finally returned!
KPMG is looking for passionate and committed students who never back down from any challenge and are eager to be successful.
No matter which areas you choose - in Audit, Consulting, Deal, Tax & Law - you'll be submerged in an intellectually stimulating and professional environment. The place where your ideas are always welcome and recognized. The place where your contributions are appreciated and make a real difference to our colleagues, clients, and communities. The place where you will build your path to perfection and break the limit.
👫Recruitment criteria:
- Final-year students
- Passionate, curious, innovative, and committed
- APPLY THROUGH OUR PORTAL: http://recruiting.kpmg.com.vn
⏰Online application: Open until 28th August, 2022. Your early submission will get early process.
If you are looking for a challenging but rewarding internship, KPMG is your destination. Apply to the KPMG Internship Recruitment Program now!
---------------------------------------------------------------
For more information about KPMG, please click this link: https://home.kpmg/vn/en/home/careers.html
To submit your application, please click this link: To view the original post, please click this link: https://www.facebook.com/.../a.250528781.../565262653809030