DHKT

THÔNG BÁO VỀ HỌC BỔNG VAS

Căn cứ Công văn số 3374/ĐHĐN-HSSV ngày 04 tháng 10 năm 2021 của Đại học Đà Nẵng về việc giới thiệu sinh viên nghèo hiếu học cho Quỹ Học bổng VAS, Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN thông báo chương trình xét cấp Quỹ Học bổng VAS như sau:
1️⃣ Tiêu chuẩn xét học bổng
- Gia đình có hoàn cảnh khó khắn
- Có nhiều đóng góp cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19
- Sinh viên chưa nhận học bổng của doanh nghiệp trong năm học 2020-2021
2️⃣Số lượng và giá trị học bổng: 10 máy tính
3️⃣Thời gian đăng ký và nộp hồ sơ:
Sinh viên đăng ký và upload hồ sơ tại link trước 15h00 ngày 10/10/2021
4️⃣Kết quả xét cấp học bổng: sẽ thông báo trên Website của Trường

Khoa Kế toán trân trọng thông báo đến toàn thể sinh viên cùng biết

Có thể là hình ảnh về văn bản