DHKT

HỖ TRỢ SINH VIÊN DUE GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH COVID 19

[Hỗ trợ sinh viên DUE trong đó có sinh viên Khoa Kế toán đang ở tại Đà Nẵng gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19
Nhằm nắm bắt thông tin để hỗ trợ kịp thời cho các Sinh viên DUE đang gặp khó khăn cấp thiết trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên DUE đang ở tại Đà Nẵng nếu cần sự giúp đỡ nhanh chóng điền thông tin tại:
- Địa chỉ: https://bit.ly/2UuszMi
- TB chi tiết: https://bit.ly/2XB40OS
Phòng Công tác Sinh viên mong các em trình bày trung thực, rõ ràng để Nhà trường tìm phương án hỗ trợ phù hợp.
Lưu ý:
- SV kê khai thông tin trước 17h00 ngày 23/8/2021.

- Đối với SV DUE hiện tại đang sống ở ngoài Đà Nẵng, Nhà trường sẽ thông báo hỗ trợ tại một kế hoạch khác.

- Nếu cần biết thêm thông tin chi tiết sinh viên liên hệ Phòng CTSV giờ hành chính gặp Cô Hằng (0973 717 928)