DHKT

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN VÀ TÀI CHÍNH (ICOAF 2021)

04/05/2021

Tiếp nối thành công của 5 lần Hội thảo trước, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp Viện Tài chính Toàn cầu (IGF) trực thuộc Đại học New South Wales (Úc) và Đại học Aston (Vương Quốc Anh) tổ chức Hội thảo ICOAF lần thứ 06.  

Thời gian tổ chức: Ngày 11-12/06/2021 (Thứ Sáu & Thứ Bảy)   

Địa điểm: Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng.

Hội thảo này là nhằm tạo ra một môi trường kết nối, trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, ý tưởng mới và kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý, học viên, sinh viên về các chủ đề liên quan đến Kế toán và Tài chính.

Hội thảo sẽ xuất bản Kỷ yếu có chỉ số ISBN.

Đặc biệt, ICOAF-2021 vinh dự được kết nối với Tạp chí International Journal of Emerging Markets (SSCI/Q2) và Journal of Economic Asymmetries (SCOPUS/Q2). Theo đó, tác giả của những bài báo có chất lượng được trình bày tại Hội thảo sẽ được Tổng biên tập các tạp chí nói trên mời nộp bài để xét công bố theo quy trình bình duyệt bài báo hội thảo.

Với quy mô và chất lượng của các bài báo tham gia từ các nhà khoa học trong và ngoài nước, Hội thảo hứa hẹn sẽ mang tới nhiều kết quả để đóng góp cho sự phát triển của Kế toán và Tài chính.