DHKT

THƯ MỜI NỘP BÀI HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ KẾ TOÁN- TÀI CHÍNH LẦN THỨ 6 (ICOAF 2021)

Hội thảo quốc tế về Kế toán và Tài chính lần thứ 6 (ICOAF 2021) là hội thảo được tổ chức thường niên theo thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng với các trường liên kết và tổ chức nghề nghiệp quốc tế nhằm kết nối các chuyên gia hàng đầu thế giới về kế toán, tài chính và các lĩnh vực có liên quan, tạo điều kiện để các nhà nghiên cứu, các nhà làm chính sách, các tổ chức cá nhân có liên quan trong khu vực Đông Nam Á được giao lưu, chia sẻ kiến thức và ý tưởng.
Hội thảo ICOAF 2021 sẽ được tổ chức vào ngày 11-12 tháng 6 năm 2021 tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam dưới sự chủ trì của ba đơn vị là Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng (DUE, Việt Nam), Viện Tài Chính Toàn Cầu của Trường Đại học New South Wales (Úc) và Trường Đại học Aston (Anh).
Ban tổ chức Hội thảo xin gửi thư mời nộp bài tham dư Hội thảo ICOAF-2021 đến các nhà nghiên cứu, các nhà làm chính sách, các tổ chức trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, và Kế toán (chỉ sử dụng ngôn ngữ Anh).
Một số thông tin về Hội thảo ICOAF -2021:
Các diễn giả chính:
1. Professor Jonathan Batten, Professor of Finance at RMIT University.
2. Professor Cameron Truong, Professor of Accounting at Monash University
Chủ đề đặc biệt: Báo cáo tài chính quốc tế của các tổ chức phi lợi nhuận, trình bày bởi Professor Carolyn Cordery, Professor in Charity Accounting and Accountability at Aston University (UK).
Cơ hội xuất bản khoa học: International Journal of Emerging Markets (SSCI/Q2) và Journal of Economic Asymmetries (SCOPUS/Q2). Các bài báo được chấp nhận sẽ được in trong Kỷ yếu Hội thảo có chỉ số ISBN.
Các mốc thời gian quan trọng:
March 31st, 2021 : Hạn cuối nộp bài
April 30th, 2021 : Thông báo kết quả chấp nhận/từ chối
May 15th, 2021 : Hạn cuối đăng kí tham dự hội thảo
June 11-12th, 2021 : Hội thảo chính thức

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng truy cập đường link: http://due.udn.vn/.../thongbaochitiet/id/12302/bid/456

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'INSTITUTE OF GLOBAL FINANCE UNIVERSITYOF ECONOMICS THE UNIVERSITY OF DANANG truyen thông #Keto DUE Aston University The 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021) CALL FOR PAPERS June 11-12th, 2021 Submission deadline: March 31st, 2021 Venue: The University of Danang, University of Economics Danang city, Vietnam The University of Danang- University of Economics (DUE, Vietnam), Institute of Global Finance at the University of New South Wales (Australia), and Aston University (UK), are organizing the 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021), to be held on June 11-12th, 2021 in Danang City, Vietnam.'
Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'INSTITUTE OF GLOBAL FINANCE UNIVERSITYOF ECONOMICS THE UNIVERSITY OF DANANG truyen thông #Keto DUE Aston University The 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021) CALL FOR PAPERS June 11-12th, 2021 Submission deadline: March 31st, 2021 Venue: The University of Danang, University of Economics Danang city, Vietnam The University of Danang- University of Economics (DUE, Vietnam), Institute of Global Finance at the University of New South Wales (Australia), and Aston University (UK), are organizing the 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021), to be held on June 11-12th, 2021 in Danang City, Vietnam.' Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'INSTITUTE OF GLOBAL FINANCE UNIVERSITYOF ECONOMICS THE UNIVERSITY OF DANANG truyen thông #Keto DUE Aston University The 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021) CALL FOR PAPERS June 11-12th, 2021 Submission deadline: March 31st, 2021 Venue: The University of Danang, University of Economics Danang city, Vietnam The University of Danang- University of Economics (DUE, Vietnam), Institute of Global Finance at the University of New South Wales (Australia), and Aston University (UK), are organizing the 6th International Conference on Accounting and Finance (ICOAF-2021), to be held on June 11-12th, 2021 in Danang City, Vietnam.'