DHKT

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN: “PHÂN TÍCH DỮ LIỆU - SỨC MẠNH NGHỀ NGHIỆP TƯƠNG LAI

Khoa Kế Toán kết hợp cùng Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc - ACCA- tiếp tục tổ chức cho sinh viên Khoa Kế toán nói riêng và sinh viên toàn trường nói chung tổ chức buổi hội thảo học thuật rất hữu ích.

Link đăng ký: https://bit.ly/ACCA-phantichdulieu-DUE

Phân tích dữ liệu đang định hình mạnh mẽ tương lai của nghề nghiệp. Hãy cùng ACCA khám phá chính xác ý nghĩa của phân tích dữ liệu và lý do tại sao đây là một lĩnh vực quan trọng cho những người làm trong lĩnh vực tài chính kế toán. Buổi hội thảo cũng cho thấy những đánh giá 'trạng thái chơi' về khả năng phân tích trong ngành nghề, cũng như xem xét một số thách thức phổ biến đang tồn tại. Ngoài ra cũng cho biết các ứng dụng mà các nhà tài chính cần có trong năng lực phân tích vượt trội. Từ đó các nhà lãnh đạo tài chính tương lai cần hiểu để thiết lập một chương trình phân tích hiệu quả cho doanh nghiệp và khám phá vai trò rộng lớn hơn của tài chính trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và phát triển.

Mời các bạn sinh viên đến với buổi hội thảo trực tuyến “Phân tích dữ liệu – Sức mạnh nghề nghiệp tương lai” do Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) tổ chức với sự đồng hành của trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và công ty TNHH Crowe Việt Nam sẽ giải đáp cho các bạn sinh viên ý nghĩa của những khái niệm mới và tầm quan trọng liên quan đến phân tích dữ liệu.

Thông tin chương trình cụ thể như sau:

- Thời gian: 10.00 - 11.30 Thứ Bảy, ngày 23/05/2020

- Hình thức tham dự: Trực tuyến

- Đối tượng tham gia: Sinh viên từ năm 1 đến năm 4, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Diễn giả: Vũ Đình Thiêm, Chủ nhiệm Kiểm toán Cấp cao, Công ty TNHH Crowe Việt Nam

Phần quà đặc biệt cho khán giả:

- 10 bạn đăng ký sớm nhất rơi ngẫu nhiên vào số 20, 40, 60... n+20 và tham dự đến cuối chương trình.

- Ngoài ra, các phần quà hấp dẫn khác của ACCA đang chờ để được trao cho những bạn đưa ra câu trả lời nhanh nhất và đặt những câu hỏi hay nhất dành cho diễn giả.