DHKT

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KHOA KẾ TOÁN KỲ 01- NK 2019 - 2020

[THÔNG BÁO]

DANH SÁCH DỰ KIẾN SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG KỲ 01- NK 2019 - 2020

-----

Khoa Kế Toán chúc mừng các bạn khóa 42K - 43K - 44 đã xuất sắc giành được học bổng khuyến khích học tập của khoa. 

Nếu có thắc mắc liên hệ: thầy #Phước_Dũng: 0914.028.098

Link danh sách: Ky 1.1920_Hoc bong_K42,43,44