DHKT

Truyền hình thông tấn: Phát huy vai trò của sinh viên là Đảng viên

13/04/2018

[TRUYỀN HÌNH THÔNG TẤN: PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA SINH VIÊN LÀ ĐẢNG VIÊN]

🎥 Những năm qua, Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tập trung đưa công tác phát triển Đảng trong đội ngũ sinh viên vào nền nếp, có chiều sâu, chất lượng và đạt hiệu quả thiết thực. Từ năm 2010 đến năm 2016, 92 sinh viên của trường đã vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đối với Liên chi Đoàn khoa Ngân hàng, các bạn sinh viên có đóng góp tích cực cho hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên cũng đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng như: Tôn Nữ Thanh Thanh Hằng (40K24 - Nguyên P. Bí thư LCĐ), Hồ Ngọc Nguyên (41K07.1-CLC - P. Bí thư LCĐ), ...

 

 

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam