DHKT

TS. Hoàng Dương Việt Anh

TS. Hoàng Dương Việt Anh


Giảng viên khoa Ngân hàng

Học vị:          Tiến sĩ

Chức danh:  Giảng viên chính

Chức vụ:      Trưởng bộ môn Tài chính công

Ngoại ngữ:   Tiếng Anh

Lý lịch khoa học (CV): xem chi tiết tại đây

Email: anhhdv@due.edu.vn


Đôi nét về bản thân

TS. Hoàng Dương Việt Anh tốt nghiệp thạc sỹ Tài chính - Ngân hàng tại Bristol Business School, University of the West of England (UK) năm 2009. Năm 2015 bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Kinh tế học tại Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và cũng trong năm này, được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Bộ môn Tài chính công của Khoa Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà  Nẵng. TS. Hoàng Dương  Việt Anh đã thực hiện thành công một số công trình nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành có uy tín như:Tạp chí Kinh tế và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu kinh tế, Tạp chí Phát triển kinh tế, Tạp chí Ngân hàng, Tạp chí Tài chính, Tạp chí những vấn đề kinh tế & chính trị thế giớiJournal of Science and Technology, Research in International Business and Finance.

Lĩnh vực nghiên cứu quan tâm: Tài chính công