DHKT

HSBC tuyển thực tập sinh cho vị trí Retail Banking and Wealth Management

26/05/2015

HSBC Việt Nam tuyển thực tập sinh 6 tháng cho các vị trí Retail Banking and Wealth Management  tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP. Hồ Chí Minh.

Thời hạn nhận hồ sơ: 31 May 2015

Chi tiết sinh viên tham khảo tại: http://hsbcvncareer.com/en/jobseekers/35A63CFF/intern-hsbc-rbwm.html