DHKT

Giáo trình Kế toán ngân hàng được chính thức đưa vào sử dụng cho hoạt động giảng dạy và học tập

02/07/2021

Từ năm học 2021-2022, Khoa Ngân hàng chính thức đưa vào sử dụng Giáo trình Kế toán ngân hàng phục vụ cho giảng dạy đại học.

Giáo trình này gồm 8 chương, 450 trang do tập thể các giảng viên trực tiếp giảng dạy môn học này trong nhiều năm biên soạn.

Chủ biên: PGS. TS. Lâm Chí Dũng.

Tác giả thành viên: ThS. Phạm Văn Sơn  ThS. Nguyễn Trần Thuần.

Giáo trình Kế toán ngân hàng đã được nghiệm thu bởi Hội đồng đánh giá, nghiệm thu Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng và đã được cấp giấy phép xuất bản bởi Nhà xuất bản tài chính (Số QĐXB: 131/QĐ-NXBTC, ngày 11/6/2021). Mã sách tiêu chuẩn quốc tế ISBN: 978-604-79-2814-9.

Trân trọng giới thiệu (trích) Lời nói đầu Giáo trình của nhóm tác giả:

“…Ngoài những chức năng thông thường của kế toán, kế toán trong các Ngân hàng thương mại (NHTM) còn tham gia trực tiếp vào các hoạt động cung ứng dịch vụ, và do đó, nó đồng thời cũng là một phân hệ của hệ thống sản xuất và cung ứng dịch vụ của ngân hàng, trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng, tạo ra thu nhập. Việc nắm vững những kiến thức về kế toán NHTM ngoài việc hình thành những kỹ năng nghề nghiệp liên quan đến hoạt động kế toán, còn giúp nhận thức sâu sắc về cơ chế vận hành của các hoạt động nghiệp vụ cũng như bản chất của các quá trình cung ứng dịch vụ trong NHTM dưới cách tiếp cận của kế toán. Vì vậy, môn học Kế toán ngân hàng trở thành một trong những học phần cốt lõi của việc đào tạo các chuyên viên ngân hàng.

Mặc dù đã được chuẩn bị trong nhiều năm dưới dạng bản thảo và đã được cung cấp cho sinh viên làm tài liệu học tập chính thức (từ thập kỷ trước) nhưng mãi cho đến nay, Giáo trình này mới ra mắt bạn đọc dưới dạng hoàn chỉnh. Sự thay đổi liên tục trong thực tiễn kế toán NHTM do tác động của nhiều nguyên nhân (mà nguyên nhân cơ bản nhất là cuộc cách mạng công nghệ đã và đang diễn ra trong hoạt động ngân hàng) là lý do chính yếu dẫn đến sự trì hoãn này. Cũng chính vì vậy, một trong những đặc điểm nổi bật nhất của Giáo trình này là đã nỗ lực cập nhật những thay đổi trong bối cảnh mà hầu hết các NHTM Việt Nam đều đã ứng dụng công nghệ Hệ thống phần mềm nghiệp vụ ngân hàng lõi (Core Banking), đồng thời bảo đảm sự kết nối logic với những đặc điểm truyền thống có tính bản chất của kế toán NHTM.

...

.....  vì NHTM là một tổ chức tín dụng nên giữa kế toán NHTM và kế toán các Tổ chức tín dụng khác có rất nhiều điểm tương đồng. Hệ thống tài khoản, hệ thống báo cáo tài chính hiện hành đều được áp dụng chung cho các Tổ chức tín dụng chứ không chỉ cho NHTM. Xét rộng ra, kế toán NHTM cũng có sự tương đồng ở mức độ khác nhau đối với kế toán trong các định chế tài chính trung gian không phải tổ chức tín dụng như: Quỹ đầu tư, Công ty đầu tư, các Tổ chức tiết kiệm theo hợp đồng (Công ty bảo hiểm,...). Vì vậy, đối tượng của Giáo trình này tuy chỉ tập trung vào các hoạt động của NHTM nhưng cũng đủ bao quát hoạt động của các trung gian tài chính, mà trước hết là các Tổ chức tín dụng.

........

Tuy đã có nhiều nỗ lực với một tinh thần trách nhiệm rất cao nhằm có được một sản phẩm đảm bảo những tiêu chuẩn học thuật nghiêm túc nhưng vì nhiều lý do khách quan và chủ quan - mà rõ nhất, là khó bao quát và cập nhật đầy đủ những thay đổi nhanh và nhiều trong thực tiễn kế toán NHTM - việc biên soạn tài liệu này không tránh khỏi những thiếu sót, nhược điểm. Tập thể tác giả bày tỏ một nguyện vọng chân thành là mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp.

Cuối cùng, các tác giả của Giáo trình này trân trọng cảm ơn những góp ý, thảo luận, cung cấp các dữ kiện thực tế,... của những anh, chị em đang công tác trong lĩnh vực ngân hàng (cả NHTM và NHNN) ở nhiều địa phương và nhiều ngân hàng khác nhau. Giáo trình, dĩ nhiên, phải đặt trọng tâm vào việc khái quát hóa để đạt đến tầm lý luận, không sa đà vào các chi tiết tác nghiệp quá cụ thể nhưng nếu thiếu các dữ kiện thực tế đa dạng sẽ khó mà làm được điều đó một cách chuẩn  xác. Đặc biệt, cuộc cách mạng công nghệ đã và đang diễn ra trong hoạt động kinh doanh và quản trị của các NHTM kéo theo những thay đổi quá nhanh, quá triệt để nên nếu chỉ dựa vào những nhận thức và phương pháp tư duy truyền thống sẽ thật khó nắm bắt được hết những diễn tiến của nó. Vì vậy, một số những nhận định, kết luận ở đây là tổng hợp sự tham khảo, thảo luận từ nhiều nguồn, nhiều góc nhìn, xuất phát từ những kinh nghiệm thực tế đa dạng. Trong đó, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của các ý kiến từ những “chuyên gia” vừa có trải nghiệm thực tế, vừa có tầm nhìn lý luận. Đóng góp của các anh, chị em đã góp phần nâng cao chất lượng của cuốn sách này rất nhiều.”