DHKT

BUỔI BÁO CÁO TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KỲ II NĂM HỌC 2020 - 2021

05/06/2021
Ngày 03/6/2021, Khoa Ngân hàng đã tổ chức buổi báo cáo tốt nghiệp cho sinh viên chuyên ngành Ngân hàng và chuyên ngành Tài chính công. Tham dự buổi báo cáo thực tập có các giảng viên cùng với gần 100 bạn sinh viên thực tập kỳ II năm học 2020 - 2021.

Do tình hình dịch bệnh Covid nên việc báo cáo tốt nghiệp được tổ chức báo cáo Online bằng Google Meet theo đúng kế hoạch, các sinh viên tham gia trong buổi báo cáo được phân về 8 hội đồng. 

Trong phần báo cáo, các bạn sinh viên đã trình bày những kết quả đạt được trong kì thực tập, những khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực tập. Theo nhận định chung của các sinh viên trong quá trình đi thực tập, các bạn tích lũy được cho bản thân nhiều kinh nghiệm làm việc, kỹ năng thực hành và cả kiến thức chuyên môn. Tại đơn vị thực tập, các sinh viên đã nhận được sự tin cậy giúp đỡ nhiệt tình từ các cán bộ. Trong đợt thực tập, sinh viên vừa áp dụng được lý thuyết thực tiễn, nâng cao kiến thức chuyên ngành lại vừa nâng cao được kỹ năng mềm cho bản thân.

Thực tập tại Doanh nghiệp là cơ hội giúp các bạn sinh viên củng cố và áp dụng kiến thức chuyên môn đã học vào công việc thực tế. Ngoài ra khi vừa học vừa làm thực tiễn công việc sẽ giúp các bạn sinh viên hình thành thói quen, tinh thần trách nhiệm đối với công việc và thái độ nghề nghiệp. Đặc biệt, sinh viên sẽ phát triển những kỹ năng nghề nghiệp cần thiết để sau này khi ra trường nhanh chóng thích ứng tốt với công việc.