DHKT

Kế hoạch bảo vệ thực tập tốt nghiệp kỳ I năm học 2020 - 2021

07/12/2020

Khoa Kinh tế thông báo đến tất cả sinh viên hệ chính quy thực tập tốt nghiệp kỳ I năm học 2020 - 2021 về buổi báo cáo thực tập theo kế hoạch cụ thể sau:

- Nộp báo cáo thực tập trước 16h00 ngày 10/12/2020 tại VP Khoa Kinh tế.

- Bảo vệ chuyên đề thực tập tốt nghiệp:

Thời gian: 14h00 thứ 3 ngày 15/12/2020

Địa điểm:  + A206 - nhóm thầy Ân, thầy Chương và thầy Khôi

         + A207 - nhóm thầy Long, cô Hà và cô Ngọc