DHKT

Ngoại khóa học tập các học phần cho khóa 43k

02/12/2020

       Khoa Kinh tế thông báo đến toàn bộ sinh viên khóa 43K về đợt ngoại khóa học tập cho các học phần của các chuyên ngành, cụ thể như sau:

Buổi thứ nhất

Thời gian: 7h30 thứ 7 ngày 12/12/2020

Địa điểm: Hội trường A

Học phần ngoại khóa: Kinh tế công - Kinh tế môi trường - Kinh tế phát triển nâng cao

Lớp học phần: 43K04 - 43K11 - 43K20.1 - 43K20.2

Buổi thứ hai:

Thời gian: 7h30 chủ nhật ngày 13/12/2020

Địa điểm: Hội trường E

Học phần ngoại khóa: Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội - Quản trị khu vực công

Lớp học phần: 43K04 - 43K11

Buổi thứ ba:

Thời gian: 13h30 chủ nhật ngày 13/12/2020

Địa điểm: phòng C208

Học phần ngoại khóa: Thẩm định dự án đầu tư - Kỹ năng xúc tiến đầu tư

Lớp học phần: 43K20.1 - 43K20.2

Yêu cầu: tất cả sinh viên thuộc các lớp khóa 43K bắt nuộc phải tham dự buổi ngoại khóa (đây là một trong các điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp) và phải hoàn thành yêu cầu được đưa ra của các giáo viên hướng dẫn (danh sách các lớp học phần, tải ở đây)

 

NGUYEN THI THU HA (KTE)

AttachmentsNov 30, 2020, 10:19 AM (2 days ago)
to me
Nhờ em thông báo cho sinh viên Kế hoạch và Danh sách nhóm các môn ngoại khóa. (Sinh viên nào thiếu tên trong danh sách thì báo lại)
7h30 Sáng T7 (12/12): Hội trường A dành cho tất cả SV 3 môn: KT công, KT môi trường và KT phát triển nâng cao.
7h30 Sáng chủ nhật (13/12): Hội trường E dành cho tất cả SV 2 môn: Kế hoạch phát triển KTXH và Quản trị KV công.
Môn Thẩm định dự án đầu tư và Xúc tiến kỹ năng đầu tư: Chưa chốt được lịch với Báo cáo viên, sẽ thông báo sau

NGUYEN THI THU HA (KTE)

AttachmentsNov 30, 2020, 10:19 AM (2 days ago)
to me
Nhờ em thông báo cho sinh viên Kế hoạch và Danh sách nhóm các môn ngoại khóa. (Sinh viên nào thiếu tên trong danh sách thì báo lại)
7h30 Sáng T7 (12/12): Hội trường A dành cho tất cả SV 3 môn: KT công, KT môi trường và KT phát triển nâng cao.
7h30 Sáng chủ nhật (13/12): Hội trường E dành cho tất cả SV 2 môn: Kế hoạch phát triển KTXH và Quản trị KV công.
Môn Thẩm định dự án đầu tư và Xúc tiến kỹ năng đầu tư: Chưa chốt được lịch với Báo cáo viên, sẽ thông báo sau