DHKT

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC VÀ HTQT NĂM 2018

08/01/2019

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô đến tham dự Hội nghị tổng kết hoạt động KH&HTQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019.
Thời gian: 9h30 ngày 9/01/2018 (Thứ Tư)
Địa điểm: Phòng Họp giao ban
Thông tin chi tiết: Lịch tuần 23 
https://due.udn.vn/vi-vn/lichtuan/cid/466