DHKT

HỌC BỔNG GIÁO DỤC QUỐC TẾ CỦA CHÍNH PHỦ IRELAND 2019

21/02/2019

Học bổng Giáo dục Quốc tế của Chính phủ Ireland 2019 bắt đầu nhận hồ sơ. Năm nay sẽ có 60 suất học bổng toàn phần gồm: miễn toàn bộ học phí và cấp chi phí sinh hoạt €10,000 cho 1 năm học các cấp học Cử nhân, Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ.

Chương trình do Cơ quan Quản lý Giáo dục Đại học (HEA) quản lý, theo uỷ nhiệm của Bộ Giáo dục và Kỹ năng.

Các ứng viên đến từ các nước ngoài Liên minh châu Âu, đã được một trường đại học/học viện công nghệ tại Ireland tiếp nhận. Học bổng có thể dành cho tất các cả ngành học, tại một trong các trường đại học/học viện công nghệ tại Ireland.

Các ứng viên được cấp học bổng sẽ nhập học vào tháng 9/ tháng 10 năm 2019.

Điều kiện ứng viên:

Có một hồ sơ xuất sắc (kết quả học tập, hoạt động cá nhân, kinh nghiệm làm việc, khả năng sáng tạo ...)

Kỹ năng giao tiếp tốt

Các hoạt động xã hội (ví dụ công việc nhân đạo, nghệ thuật, thể thao...)

Lý do mà ứng viên muốn theo học tại Ireland, và tại sao GOI-IES phù hợp với mục tiêu lâu dài của ứng viên

Thông tin về Quy trình hồ sơ:

Mở đơn: 8/2/2019

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 thứ Sáu 29/3/2019 (Irish time)

Nộp hồ sơ online: https://webportalapp.com/sp/login/heagrantapplication

Đặt câu hỏi về chương trình: email tới goi-ies@hea.ie trước 28/2/2019. Tất cả phần Hỏi&Đáp sẽ được đăng tại trang www.EurIreland.ie

Thông báo kết quả: 31/5/2019 (HEA chỉ liên hệ với các ứng viên thành công)