DHKT

TS. Bùi Huỳnh Nguyên

 

- Email: nguyenbh@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế công cộng; Đại học Kinh tế - Luật, TP Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Humbolt State - California- Hoa Kỳ; 2011

- Thạc sĩ Nghiên cứu Khoa học tại Đại học Cardiff - Anh; 2015

- Tiến sĩ tại Đại học Cardiff – Anh; 2018

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh công cộng, Marketing, Quản trị Tài chính quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế học hành vi, Tâm lý học kinh tế, Định giá trị công ty, Lựa chọn theo thời gian, Nền kinh tế chia sẻ, Mô hình quản lý trong giáo dục, Tài chính quốc tế