DHKT

ThS. Dương Hạnh Tiên

 

 

- Email: tiendh@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh doanh quốc tế, Tại: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh toàn cầu, Tại: Trường Đại học Văn hóa Trung Hoa, Đài Loan; 2016

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh xuất nhập khẩu, Giao dịch thương mại quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, Marketing, Xuất nhập khẩu, Đầu tư quốc tế