DHKT

ThS. Trần Thị Minh Duyên

 

- Email: duyenttm@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại; Trường Đại học Kinh tế- Luật, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh quốc tế và ngoại thương, Đại học Khoa học và ứng dụng Worms, CHLB Đức; 2012

- Môn học giảng dạy: Kinh doanh quốc tế, Quản trị Đa văn hóa

- Lĩnh vực nghiên cứu: Quản trị đa văn hóa, thanh toán quốc tế, kinh doanh quốc tế