DHKT

Ths. Nguyễn Thị Phương Thảo

 

 

- Email: thaontp@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành:Kinh tế đối ngoại; Đại học Ngoại thương – Hà Nội

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Đại học Ulsan – Hàn Quốc; 2013

- Môn học giảng dạy: Giao dịch thương mại quốc tế; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh xuất nhập khẩu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế, hành vi người tiêu dùng