DHKT

ThS. Phạm Hồ Hà Trâm

- Email: tramphh@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên, Bí thư Liên Chi Đoàn

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế đối ngoại; Đại học Ngoại thương – Tp Hồ Chí Minh; 2017

- Thạc sĩ chuyên ngành: Kinh tế Kinh doanh quốc tế; Đại học East Anglia - Vương Quốc Anh; 2018

- Môn học giảng dạy: Kinh tế quốc tế

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh doanh quốc tế; Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế