DHKT

TS. Nguyễn Hiệp


 

- Email: nguyenhiep@due.edu.vn

- Chức vụ: Giảng viên - Trưởng Ban Kế hoạch Tài chính – ĐHĐN

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế ngoại thương; Đại học Ngoại thương Hà Nội

- Tiến sĩ tại Đại học Kobe – Nhật Bản; 2008

- Môn học giảng dạy: Kinh tế quốc tế; Kinh tế phát triển; Kinh tế công cộng, Quản trị chiến lược toàn cầu

- Lĩnh vực nghiên cứu: Kinh tế và Kinh doanh quốc tế