DHKT

ThS. Bùi Thanh Huân

 

- Email: buihuan@yahoo.com

- Chức vụ: Giảng viên

- Cử nhân chuyên ngành: Kinh tế công nghiệp; Đại học Bách khoa – ĐHĐN

- Thạc sĩ chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh; Đại học Quebec – Montreal, Canada; 2006

- Môn học giảng dạy: Marketing, Marketing ngân hàng, Marketing dịch vụ, Quản trị quan hệ khách hàng, Quản trị đa văn hóa

- Lĩnh vực nghiên cứu: Hành vi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, bán lẻ; Hệ thống bán lẻ và các vấn đề kinh tế - xã hội; Phát triển bền vững; Đạo đức và trách nhiệm xã hội trong kinh doanh