DHKT

CƠ HỘI HỌC BỔNG TRAO ĐỔI NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC UCAM ( TÂY BAN NHA) CHO SINH VIÊN NĂM 2, 3 CỦA DUE.

03/12/2018

CƠ HỘI HỌC BỔNG TRAO ĐỔI NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC UCAM ( TÂY BAN NHA) CHO SINH VIÊN NĂM 2, 3 CỦA DUE.

Được học tập tại Đại học UCAM trong thời gian từ ngày 11/02/2019 đến ngày 21/06/2019;
Được hỗ trợ sinh hoạt phí 720 EUR/tháng và vé máy bay khứ hồi (tối đa 1100 EUR).