DHKT

KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ CÓ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ ASIA PACIFIC MANAGEMENT REVIEW

27/10/2018

KHOA KINH DOANH QUỐC TẾ CÓ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TRÊN TẠP CHÍ ASIA PACIFIC MANAGEMENT REVIEW🎉 Chúc mừng Thạc sĩ Dương Hạnh Tiên, giảng viên Khoa Kinh doanh quốc tế! 

Bài báo của cô với tiêu đề "Examining the influence of customer-to-customer electronic word-of-mouth on purchase intention in social networking sites" đã được đăng tải trên tờ Asia Pacific Management Review, tạp chí khoa học có uy tín thuộc danh mục Scopus (https://goo.gl/2fisV3)

Chúc cô tiếp tục gặt hái thêm nhiều thành công khác trong lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy