DHKT

CẬP NHẬT TÊN ĐƠN VỊ THỰC TẬP VÀ ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI CHO BÁO CÁO THỰC TẬP, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023

05/01/2023

Sinh viên đăng ký thực tập trong học kỳ 2 năm học 2022-2023 vui lòng truy cập vào link bên dưới, điền thông tin Đơn vị thực tập, đăng ký đề tài cho báo cáo thực tập và khóa luận tốt nghiệp. Căn cứ vào Tên đề tài/Hướng đề tài (dự kiến) Khoa và Bộ môn sẽ phân công Giáo viên hướng dẫn cho sinh viên.

Link: https://forms.gle/LzEpQQbCoicb3VvC7

Hạn cuối cập nhật thông tin Đơn vị thực tập và đăng ký đề tài: 23h59 chủ nhật ngày 08/01/2023.