DHKT

BUỔI PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH THỰC TẬP DÀNH CHO SINH VIÊN ĐĂNG KÝ KHÓA LUẬN/BÁO CÁO TỐT NGHIỆP HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2022-2023 (LẦN 2)

08/12/2022

Thời gian: 19h30 Thứ Năm ngày 15/12/2022

Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nhằm định hướng hoạt động thực tập và giải đáp thắc mắc cho sinh viên, Bộ môn Kinh doanh quốc tế tổ chức buổi phổ biến lần thứ hai về kế hoạch thực tập dành cho các bạn sinh viên đăng ký học phần Khoá luận tốt nghiệp/Báo cáo tốt nghiệp trong kỳ 2 năm học 2022-2023. 

Tại buổi phổ biến, TS. Huỳnh Thị Diệu Linh - Trưởng Bộ môn Kinh doanh quốc tế sẽ phổ biến cho sinh viên các mục tiêu, kế hoạch, yêu cầu về đơn vị thực tập, đề tài thực tập, cách thức làm việc trong kỳ thực tập cũng như giải đáp các thắc mắc có liên quan của sinh viên.

Do tính chất quan trọng của buổi phổ biến, Bộ môn yêu cầu tất cả sinh viên tham dự đúng giờ và nghiêm túc. Sinh viên tự chịu trách nhiệm về lý do vắng mặt.

Buổi phổ biến kế hoạch thực tập được kỳ vọng sẽ giúp sinh viên có được định hướng rõ ràng cho kỳ thực tập của mình, chọn lựa đơn vị thực tập và đề tài thực tập phù hợp cho bản thân.