DHKT

LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN HỌC KÌ I NĂM HỌC 2021 - 2022

16/12/2021
📣 Theo kế hoạch thi đã thông báo, các lớp học phần kết thúc học từ tuần 19 trở về trước theo thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2021-2022 sẽ bắt đầu thi kết thúc học phần theo hình thức trực tuyến từ ngày 20/12/2021.

🗒 Sinh viên xem lịch thi tại: https://bitly.com.vn/vvnc1a

🔖 Các học phần thi thực hành trên máy tính: https://bitly.com.vn/1wfwlu

🔖 Các học phần Thi vấn đáp: https://bitly.com.vn/k9weye

🔖 Các học phần thi Tự luận - Trắc nghiệm: https://bitly.com.vn/8qi6i6

💻 Trước ngày thi, sinh viên dùng tài khoản cá nhân truy cập vào trang web http://due.udn.vn, vào mục Sinh viên -> Tra cứu lịch thi học kỳ để tra cứu lịch thi cá nhân. Link tham gia phòng thi trên Zoom Meeting (nếu có) sẽ được cập nhật trong lịch thi của sinh viên 24 giờ trước giờ thi.

☎️ Sinh viên kiểm tra kỹ lịch thi. Mọi thắc mắc liên quan đến lịch thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại: 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037.

🎯 Chúc sinh viên sẽ có kỳ thi kết thúc học phần thành công!