DHKT

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN TẠI TRƯỜNG STATE UNIVERSITY OF NEW YORK TẠI OSWEGO (SUNY OSWEGO), HOA KỲ

01/10/2021

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN thông báo đến sinh viên học bổng trao đổi ngắn hạn tại Trường State University of New York tại Oswego (SUNY Oswego), Hoa Kỳ trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường.

1. Thời gian trao đổi

Kỳ mùa Xuân năm học 2021 - 2022 (tháng 01/2022 - 05/2022)

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được nhận học bổng

Quyền lợi:

- Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% học phí tại SUNY Oswego;

- Thời gian và kết quả học tập tại SUNY Oswego được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

- Chịu các khoản chi phí phát sinh tại SUNY Oswego (nếu có);

- Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;

- Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Là sinh viên năm 2, 3 và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 2.5/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.

- Có chứng chỉ IELTS 6.0 hoặc tương đương.

- Có sức khỏe tốt.

4. Hồ sơ đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:

- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: http://bit.ly/2FjxDq6

- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://bit.ly/2BqiAZV

- Bản sao công chứng Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng tại thời điểm nộp hồ sơ);

- 01 Thư bày tỏ nguyện vọng (Motivation Letter);

- 02 Thư giới thiệu bằng tiếng Anh;

- Bảng điểm bằng tiếng Anh;

- Bản sao Hộ chiếu.

5. Thông tin chương trình học tại SUNY Oswego

https://www.oswego.edu/programs/

6. Factsheet for SUNY Oswego Student Exchange Program

7. Hạn nộp hồ sơ

Kỳ mùa Xuân năm học 2021 - 2022: trước 12h ngày 20 tháng 09 năm 2021

Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng 301&302, Tầng 3, Nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nếu có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn

Thông tin chi tiết: http://https//due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/12837/cid/470?fbclid=IwAR2tMf4Sh8RcX3T2jhPe2fPDB1Bqr5ono6FLlDy-SnNgocgToyqVHNt72W8