DHKT

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN TẠI ĐẠI HỌC KHOA HỌC ỨNG DỤNG WESTPHALIAN (ĐỨC)

22/09/2021

Học bổng trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Khoa học Ứng dụng Westphalian (Đức) - WHS trong khuôn khổ hợp tác giữa hai trường năm 2022.

1. Thời gian trao đổi

Kỳ mùa Xuân năm 2022 (tháng 03/2022 - 08/2022)

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên được nhận học bổng

Quyền lợi:

• Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% phí đăng ký và học phí tại WHS;

• Thời gian và kết quả học tập tại WHS được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

Nghĩa vụ:

• Chịu các khoản chi phí phát sinh khi tham gia chương trình học trao đổi tại WHS;

• Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;

• Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Tiêu chí xét chọn

- Là sinh viên của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.

- Là sinh viên năm 2, 3 (*ưu tiên) và học kỳ I năm 4 tại thời điểm tham gia chương trình trao đổi.

- Có điểm trung bình chung tích lũy tối thiểu 3.0/4.0 và điểm rèn luyện xuất sắc.

- Có chứng nhận tiếng Anh trình độ: B2, IELTS 5.5-6.0, TOEFL iBT 72–94, TOEIC 785-940 ...

- Có sức khỏe tốt.

4. Hồ sơ đăng ký

Sinh viên đăng ký tham gia vui lòng gửi hồ sơ bao gồm:

- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: https://drive.google.com/file/d/1-lwxlIcYPnCVuhXhZTjFd6N36cIV68Ou/view

- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://https//drive.google.com/file/d/1b1BOft97mf6ZRSBrwUucavQvDCSsIqP_/view

- Các hồ sơ theo yêu cầu từ trường đối tác: https://www.en.w-hs.de/studying-at-wh/exchange-students/application/

5. Thông tin chương trình học tại WHS

http://https//www.en.w-hs.de/studying-at-wh/exchange-students/study-programs/

6. Thông tin chương trình trao đổi sinh viên tại WHS

https://due.udn.vn/Portals/0/Editor/HopTacQuocTe/WH_information%20sheet%20for%20exchange%20students_2021.pdf

http://https//due.udn.vn/Portals/0/Editor/HopTacQuocTe/WH_guide%20for%20partner%20universities_2021.pdf

7. Hạn nộp hồ sơ: trước 12h ngày 10 tháng 12 năm 2021

Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng 301&302, Tầng 3, Nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Nếu có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn