DHKT

THÔNG BÁO V/V TIẾP NHẬN HỒ SƠ HỖ TRỢ SINH VIÊN CÓ GIA ĐÌNH GẶP KHÓ KHĂN DO DỊCH BỆNH HỌC KỲ 1 2020-2021

27/08/2021

Nhà trường thông báo cụ thể về chính sách hỗ trợ cho sinh viên DUE tại học kỳ I/2021-2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Với các nội dung như sau:

- Gói hỗ trợ 1: Hỗ trợ 5% học phí nộp ở học kỳ I/2021-2022 cho tất cả sinh viên có học tại học kỳ I/2021-2022 (sinh viên không phải nộp hồ sơ, Nhà trường sẽ trừ trực tiếp khi SV nộp học phí học kỳ I/2021-2022).

- Gói hỗ trợ 2: Sinh viên có gia đình gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

SV xem Thông báo chi tiết tại: https://bit.ly/3BfUmQn

SV kê khai thông tin tại: https://bit.ly/3mDI6oW

SV tải mẫu đơn xin hỗ trợ tại: https://bit.ly/2WtIs6c

Lưu ý:
- Sinh viên kê khai thông tin trước ngày 20/9/2021;
- Đơn xin hỗ trợ khó khăn đột xuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 (theo mẫu) có xác nhận của UBND phường/xã nơi gia đình SV cư trú hoặc cơ quan của bố/mẹ làm việc + hộ khẩu trường trú (photo không cần công chứng);
- Sinh viên nộp về Khoa trong tuần đầu tiên sinh viên trở lại học tập trung. 

Nguồn: Phòng CTSV