DHKT

HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN NGẮN HẠN TẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA KHOA HỌC & KỸ THUẬT KAOHSIUNG (NKUST) ĐÀI LOAN

19/03/2021

Phòng Khoa học & HTQT thông báo đến các Khoa chương trình trao đổi sinh viên ngắn hạn tại Đại học Quốc gia Khoa học và Kỹ thuật Kaohsiung, Đài Loan. Thông tin chi tiết về học bổng như sau:

1. Thời gian trao đổi: Kỳ mùa Thu năm học 2021 - 2022 (tháng 09/2021 - 01/2022)

2. Quyền lợi và nghĩa vụ của sinh viên nhận học bổng:

- Quyền lợi: 

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế được miễn 100% phí đăng ký, học phí tại NKUST;

Thời gian và kết quả học tập tại NKUST được công nhận vào chương trình học tập của sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế.

- Nghĩa vụ: 

Chịu các khoản chi phí phát sinh tại NKUST (nếu có);

Hoàn thành đóng học phí chính quy tại Trường Đại học Kinh tế và các lệ phí theo quy định của Nhà trường đối với sinh viên tham gia chương trình trao đổi này;

Kết thúc thời gian trao đổi, sinh viên phải trở về nước và thực hiện báo cáo với Nhà trường thông qua Phòng KH&HTQT.

3. Đăng ký: sinh viên đăng ký tham gia gửi hồ sơ bao gồm:

- Form đăng ký tham gia chương trình trao đổi sinh viên: http://bit.ly/2FjxDq6;

- Đề nghị công nhận tương đương môn học: http://bit.ly/2BqiAZV;

- Chứng chỉ năng lực ngoại ngữ (Chứng chỉ tiếng Anh CEFR B1 hoặc chứng chỉ tiếng Trung B1 hoặc tương đương).

Kèm theo các giấy tờ được yêu cầu bởi trường đại học đối tác:

- 02 Thư giới thiệu (Recommendation Letter)

- 01 Scan Bảng điểm (A Scan of Official Transcript of Records);

- 01 Scan hộ chiếu

- Kế hoạch học tập (Study Plan).

4. Thông tin khóa học:

- Danh sách các môn học dạy bằng tiếng Anh tại NKUST: xem tại đây

- Thông tin khóa học: xem tại đây 

5. Các thông tin khác về khóa học: truy cập link

Hồ sơ nộp tại Phòng Khoa học & HTQT (cô Thuần), Phòng 301&302, Tầng 3, Tòa nhà Đa năng, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng trước 12h ngày 31/03/2021

Nếu có thắc mắc về thông tin chương trình trao đổi, xin vui lòng liên hệ qua email: interrelations@due.edu.vn