DHKT

BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 2020

Chương trình đào tạo chuyên ngành Quản trị Sự kiện được xây dựng nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết để có thể theo đuổi nhiều ngành nghề công việc trong các doanh nghiệp du lịch, và các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện.

Sinh viên tốt nghiệp của chương trình Quản trị Sự kiện sẽ không chỉ có thể ứng tuyển vào các vị trí công việc trong các doanh nghiệp du lịch, và các doanh nghiệp chuyên tổ chức sự kiện mà còn có thể theo đuổi các chương trình đào tạo ở bậc cao hơn. Bên cạnh các hoạt động học thuật, sinh viên còn có thể tham gia các hoạt động ngoại khoá nhằm củng cố các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm cũng như trách nhiệm đối với xã hội.

Thông tin chung của chương trình đào tạo ngành Quản trị Sự kiện

Ngành

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Chuyên ngành:

Quản trị Sự kiện

Mã ngành

781 01 03

Trình độ đào tạo:

Đại học

Bằng cấp:

Cử nhân

Loại hình đào tạo:

Chính quy

Thời gian đào tạo:

4 năm

Số tín chỉ:

134 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng)

Khoa phụ trách:

Du lịch

Ngôn ngữ:

Tiếng Việt

Website:

http://due.udn.vn/vi-vn/khoa/du-lich

Facebook:

https://www.facebook.com/dulidue

Xem chi tiết tại: BẢN ĐẶC TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ SỰ KIỆN 2020