• Master of Management

  Chương trình Thạc sĩ Quản trị (Master of Management) - Ngành Quản trị Nguồn nhân lực là chương trình thạc sĩ theo định hướng ứng dụng nhằm đào tạo các học viên có năng lực chuyên môn cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và có khả năng làm việc tốt tại các tổ chức, doanh nghiệp, dự án quốc tế có nhu cầu phát triển chuyên sâu trong quản lý con người.

   

  ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

  1.   Chương trình tập trung phát triển 1 chuyên môn duy nhất là Quản trị nguồn nhân lực, chú trọng đến việc áp dụng các lý thuyết, các kiến thức tiên tiến nhất trong thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tại các quốc gia trên thế giới.

  2.   Chương trình đào tạo các học viên có năng lực chuyên môn cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

  3.   75% giảng viên Đại học Massey chuyên ngành Nhân sự giảng dạy.

  4.   Bằng cấp đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  5.     Chương trình triển khai theo linh hoạt học vào buổi tối và cuối tuần, trong đó học viên sẽ học toàn thời gian tại DUE- Việt Nam.