• Master of Business Studies

  Chương trình Thạc sĩ Nghiên cứu kinh doanh (Master of Business Studies)- Ngành Quản trị Nguồn nhân lực là chương trình thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu nhằm đào tạo các học viên có năng lực chuyên môn cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế và có khả năng làm việc và nghiên cứu chuyên sâu tại tại các tổ chức, doanh nghiệp, dự án quốc tế có nhu cầu trong lĩnh vực quản lý con người.Ngoài ra, sau khi tốt nghiệp, người học có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học và học tiếp trình độ Tiến sĩ ở nước ngoài.

   

  ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA CHƯƠNG TRÌNH:

  1.   Chương trình được thiết kế theo định hướng nghiên cứu, kết hợp giữa kiến thức nghiên cứu chuyên sâu và thực tiễn về quản trị nguồn nhân lực

  2.   Chương trình đào tạo các học viên có năng lực chuyên môn cao bằng tiếng Anh theo chuẩn quốc tế

  3.   75% giảng viên Đại học Massey chuyên ngành Nhân sự giảng dạy.

  4.   Bằng cấp đạt chuẩn kiểm định quốc tế

  5.   Chương trình được triển khai linh hoạt trong đó học viên sẽ học 1 năm đầu ở DUE- Việt Nam và 1 năm cuối sẽ học tại Đại học Massey - New Zealand nên sẽ có cơ hội được ở lại New Zealand đến 3 năm để làm việc.