Chào mừng quý vị phụ huynh cùng các em Thí sinh đến với trang Tư vấn tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
STT
ĐĂNG KÝ
TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TỔNG
CHỈ
TIÊU
TT học tập &
NL ngoại ngữ
(Đối tượng
1, 2, 3, 4, 5)
KQ học tập
THPT
(Đối tượng 6)
KQ thi ĐGNL
ĐHQG TPHCM
(Đối tượng 7)
KQ kỳ thi
TN THPT
(Đối tượng 8)
1 7340101 Quản trị kinh doanh 430 240 85 20 85
2 7340115 Marketing 185 95 40 10 40
3 7340120 Kinh doanh quốc tế 265 155 50 10 50
4 7340121 Kinh doanh thương mại 130 70 25 10 25
5 7340122 Thương mại điện tử 137 77 25 10 25
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng 302 167 60 15 60
7 7340301 Kế toán 318 173 65 15 65
8 7340302 Kiểm toán 192 102 40 10 40
9 7340404 Quản trị nhân lực 88 43 20 5 20
10 7340405 Hệ thống thông tin quản lý 209 119 40 10 40
11 7340420 Khoa học dữ liệu và phân tích kinh doanh 105 60 20 5 20
12 7380101 Luật 88 43 20 5 20
13 7380107 Luật kinh tế 137 67 30 10 30
14 7310101 Kinh tế 220 125 45 10 40
15 7310205 Quản lý Nhà nước 88 43 20 5 20
16 7310107 Thống kê kinh tế 55 30 10 5 10
17 7810103 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 181 101 35 10 35
18 7810201 Quản trị khách sạn 170 90 35 10 35
19 7340120QT Chương trình Chính quy liên kết quốc tế 100        

* Xem chi tiết thông tin tại đây