DHKT

 • Thông tin liên hệ

  Văn phòng Khoa Thương mại Điện tử:

  Địa chỉ: Khoa Thương mại Điện tử, tầng 4 toà nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng, 71 Ngũ Hành Sơn - Quận Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng

  Điện thoại: 0236.3985912 (giờ hành chính, gặp cô Giang - Thư ký Khoa)

  Email: tmdtdue@due.edu.vn

  Trưởng Khoa:

  TS. Võ Quang Trí

  Điện thoại:0979780858

  Email: voquangtri@due.edu.vn

  Phó trưởng Khoa:

  ThS. Nguyễn Văn Chức

  Điện thoại: 0905 357 105

  Email: chuc.nv@due.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Thương mại Điện tử:

  TS. Lê Diên Tuấn

  Điện thoại:0935286818

  Email: ledientuan@due.edu.vn

  Trưởng Bộ môn Kinh doanh thương mại:

  TS. Đặng Thị Thu Trang  

  Điện thoại:0906474405

  Email: trangdtt@due.edu.vn

  Facebook Khoa: https://www.facebook.com/eCommerce.DUE