DHKT

 • DANH SÁCH CÁN BỘ

  TS. Võ Quang Trí

  Giảng Viên Chính, Trưởng Khoa

  Số đt: 0979780858

  Email: voquangtri@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Phan Trọng An

  Giảng Viên Chính, Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế

  Số đt: 0905598806

  Email: anpt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Văn Ngọc Đàn

  Giảng Viên Chính

  Số đt: 0905344878

  Email: danvn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  ThS. Nguyễn Văn Chức

  Giảnh Viên Chính, Phó Trưởng Khoa

  Số đt: 0905357105

  Email: chuc.nv@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Lê Diên Tuấn

  Giảng Viên, Trưởng Bộ Môn

  Số đt: 0935286818

  Email: ledientuan@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  TS. Đặng Thị Thu Trang

  Giảng Viên, Trưởng Bộ Môn

  Số đt: 0906474450

  Email: trangdtt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

   

  ThS. Lê Đức Tiến

  Giảng Viên, Nghiên cứu sinh Tiến Sỹ

  Số đt: 

  Email: tienle@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Trần Danh Nhân

  Giảng Viên

  Số đt: 0935050909

  Email: nhan.trandanh@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Trần Xuân Quỳnh

  Giảng Viên, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

  Số đt: 

  Email: quynhtx@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Trương Hồng Tuấn

  Giảng Viên, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

  Số đt: 

  Email: truonghongtuan@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Trần Thị Thanh Hương

  Giảng Viên, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

  Số đt: 

  Email: huongttt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  ThS. Nguyễn Thị Minh Tâm

  Giảng Viên, Nghiên cứu sinh Tiến sỹ

  Số đt: 

  Email: tamntm@due.edu.vn

  Link to CV (click vào đây)

  ThS. Trương Thị Hiếu Hạnh

  Giảng Viên

  Số đt: 0932453459

  Email: hanhtth@due.edu.vn

  Link to CV (click vào đây)

  ThS. Phan Thị Nhung

  Giảng Viên

  Số đt: 0931630799

  Email: nhungpt@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  CN. Trương Đình Hiếu

  Trợ Giảng, Nghiên cứu sinh Thạc sỹ

  Số đt: 0905694547

  Email: hieu@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

  CN. Tạ Nguyệt Phương

  Trợ Giảng, Nghiên cứu sinh Thạc sỹ

  Số đt: 

  Email: phuongtn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)


  CN. Phan Như Hiền

  Trợ Giảng, Nghiên cứu sinh Thạc sỹ

  Số đt: 

  Email: hienpn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  CN. Lê Hương Giang

  Thư Ký

  Số đt: 0935369379

  Email: gianglh@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  ThS. Trần Nhật Pháp

  Giảng Viên

  Số đt: 0988217220

  Email: phaptn@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)

     
  ThS. Đỗ Hoàng Thu

  Giảng Viên

  Số đt: 0869510469

  Email: thudh@due.edu.vn

  Sơ yếu lý lịch (click vào đây)


porno film
antalya escort
astropay bozdurma
huluhub.com
bokep
umraniye escort
sex shop
izmir escort
escort artvin escort aydin
izmit escort
mobile screening plants
istanbul escort
xxx sex video daunlod sex xxxnxx hd