DHKT

 • Giới thiệu chung

  Khoa thương mại Điện tử (The Faculty of Electronic Commerce) trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN được thành lập theo quyết định số 464/QĐ-ĐHKT ngày 30/01/2018, trên cơ sở Bộ môn Kinh doanh Thương mại thuộc khoa Thương mại và Chuyên ngành Thương mại Điện tử thuộc khoa Thống kê - Tin học. Đây là khoa Thương mại Điện tử đầu tiên ở Miền Trung - Tây Nguyên đào tạo ngành Thương mại Điện tử theo quy chế đặc thù (tăng 30% thời gian thực hành tại Doanh nghiệp, sinh viên sẽ được học tập, làm việc với các chuyên gia từ doanh nghệp)

  Nhân sự:

  Hiện nay, Khoa có 19 cán bộ, trong đó có 06 Tiến sĩ, 02 nghiên cứu sinh Tiến sĩ và 10 Thạc sỹ. Giảng viên của Khoa phần lớn được đào tạo ở nước ngoài.

  Khoa gồm 2 bộ môn chuyên môn là Kinh doanh Thương mại và Thương mại Điện tử.

  ĐÀO TẠO
  Khoa Thương mại Điện tử đào tạo 3 ngành:
  Ngành Kinh doanh Thương mại đào tạo chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Thương mại (Commerce Management)

  Ngành Thương mại Điện tử (Electronic Commerce) đào tạo chuyên ngành Thương mại Điện tử.

  Ngành Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh (Data Science and Business Analytics) đào tạo chuyên ngành Khoa học Dữ liệu và Phân tích Kinh doanh.

  Qui mô tuyển sinh hằng năm của khoa: Hệ chính quy: 300 – 350 Sinh viên.
  PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY & HỌC TẬP
  Sinh viên Khoa Thương mại Điện tử ngoài việc được sử dụng phương tiện học tập hiện đại của Khoa còn được sử dụng cơ sở vật chất phục giảng giảng dạy và học tập hiện đại và đầy đủ của trường như hệ thống phòng máy thực hành tự học, hệ thống mạng wifi toàn trường, hệ thống giáo trình và tài nguyên số, đặc biệt là tài liệu tham khảo nước ngoài phong phú được cập nhật thường xuyên, hệ thống học tập trực tuyến (Elearning) và hệ thống quản lý đào tạo trực tuyến tiện lợi.

  Văn phòng Khoa

  HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

  Quan hệ doanh nghiệp là công tác mà Khoa Thương mại Điện tử luôn quan tâm và đẩy mạnh giúp cho sinh viên có cơ hội tiếp cận với hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp thông qua các chương trình thực tập tốt nghiệp, ngoại khóa, hội thảo, nghiên cứu khoa học… Các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức cũng được mời để tư vấn cho Khoa trong việc xây dựng chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu nguồn nhân lực của xã hội nhất là trong bối cảnh ngành Thương mại Điện tử của Khoa được đào tạo theo cơ chế đặc thù (tăng thời gian thực hành tại doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu nguồn nhận lực cho cách mạng công nghiệp 4.0).


  Bên cạnh đó, hoạt động hợp tác doanh nghiệp mang lại cho sinh viên của Khoa có cơ hội nhận được nhiều học bổng có giá trị để khuyến khích học tập và nghiên cứu khoa học từ các đối tác.

  THÔNG TIN LIÊN LẠC
  Văn phòng Khoa Thương mại Điện tử
  Tầng 4, tòa nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
  71 Ngũ Hành Sơn, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng
  Điện thoại: 0236.3985912
  Website:  
  http://due.udn.vn/vi-vn/khoathuongmaidientu

  Email: tmdt@due.edu.vn

  Facebook: https://www.facebook.com/eCommerce.DUE